wtorek, 23 czerwca 2009

Protest przeciw polityce mieszkaniowej Warszawy

2009-06-24 16:00

pod Ratuszem od godz. 16:00 do wieczora

Protest organizuje organizacje lokatorskie - Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz Komitet Obrony Lokatorów

Nasze postulaty:

* Dotyczące publicznego zasobu mieszkaniowego (lokali komunalnych)

1. cofnięcie decyzji władz Warszawy o podwyżkach czynszów w lokalach należących do miasta do czasu dokładnego rozpoznania sytuacji dochodowej najemców,
2. stworzenie mechanizmu społecznej kontroli nad wydatkami mieszkaniowymi przez struktury społeczne tworzone przez lokatorów
3. zahamowanie niszczenia społecznego zasobu mieszkaniowego - zatrzymanie sprzedaży mieszkań komunalnych i reprywatyzacji
4. przywrócenie tytułu prawnego lokatorom, którzy stracili go wskutek błędów prawnych lub zadłużenia, ale naprawili swoje błędy

* Dotyczące sytuacji osób z lokali reprywatyzowanych:

1. Natychmiastowe wstrzymanie reprywatyzacji do czasu zapewnienia lokali komunalnych wszystkim osobom oczekującym w kolejce po lokal komunalny oraz zabezpieczenia mieszkań zastępczych dla osób z budynków przeznaczonych do reprywatyzacji

* Dotyczące pomocy innego rodzaju:

1. Zorganizowanie systemu wyspecjalizowanego, bezpłatnego systemu pomocy prawnej w sprawach mieszkaniowych
2. Stworzenie obowiązku powiadamiania lokatorów budynków komunalnych o rozpoczęciu procesu reprywatyzacji wobec nieruchomości, w których zamieszkują

* Dotyczące sposobu dialogu z władzami Warszawy

1. Zorganizowanie debaty poświęconej sytuacji mieszkaniowej na sesji rady Warszawy, z udziałem przedstawicieli organizacji lokatorskich
2. Zorganizowanie „okrągłego stołu” organizacji lokatorskich z przedstawicielami zarządu i Rady Warszawy.

Komitet Obrony Lokatorów [KOL] http://www.lokatorzy.info.pl
Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów [WSL] http://www.wsl.org.pl/

Problem mieszkaniowy dotyczy nas wszystkich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz