niedziela, 21 czerwca 2009

Oszczędzaj wodę. Banalne? Wcale!

Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie.

Światowy Dzień Wody (22 marca) został wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami wody. “Dostęp do wody to dostęp do możliwości” – tak brzmi hasło tegorocznych obchodów.

WODA JEST DZIEDZICTWEM WSZYSTKICH LUDZI

Zapotrzebowanie na wodę pitną stale rośnie. W ciągu ostatnich 50 lat uległo ono potrojeniu! Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost liczby ludności, produkcji biopaliw, zapotrzebowania na energię.

To, co dla jednych jest czymś naturalnym, bez czego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, a nad czym prawie w ogóle się nie zastanawiamy, może uratować komuś życie. Większość mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, nie korzysta z bezpiecznej wody pitnej. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na zdrowie: “prawie 80 procent chorób w krajach rozwijających się i 3 miliony ofiar chorób zakaźnych każdego roku powiązanych jest ściśle ze stanem i czystością wody w niektórych regionach świata. Co 17 sekund na świecie umiera dziecko na zakaźną biegunkę!” – czytamy na stronie UNESCO

Główna zasada przyjęta przez państwa Unii Europejskiej, mówi: „Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie”. Wiele krajów opracowuje już nowe wieloletnie strategie zarządzania zasobami wodnymi, jednak bez naszej pomocy nic nie pomoże.

JAKOŚĆ WODY POGORSZY SIĘ?

Nie wiadomo, czy globalne ocieplenie spowoduje przyspieszony obieg wody w przyrodzie, jednak z pewnością może przyczynić się do większego parowania i częstszych opadów. To natomiast wpłynie na jakość wody oraz na częstość występowania takich zjawisk jak susze czy powodzie, czego niejednokrotnie doświadczamy już teraz.

Większość rzek na świecie nie płynie już swoim naturalnym, niezmienionym korytem – zostały przegrodzone zaporami oraz tamami – alarmują ekolodzy z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. Według prognoz WWF, podobny los spotka w ciągu następnych 15 lat aż jedną czwartą z “nienaruszonych” rzek na świecie.

CIEKAWOSTKI

- 3 tys. litrów wody dziennie potrzeba by wytworzyć pożywienie dla jednego człowieka,

- liczba ludzi utrzymujących się za mniej niż 1,25 dolara dziennie jest taka sama jak ludzi pozbawionych dostępu do zdrowej wody pitnej,
- jeden mieszkaniec USA i Japonii zużywa dziennie średnio 350 litrów wody, Europejczyk – 200 litrów a obywatel krajów Afryki od 10 litrów do 20 litrów,

- 1,7 miliona osób umiera rokrocznie z powodu złej jakości wody pitnej, braku kanalizacji lub złej higieny wynikającej z braku wody,

- 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody,

- 1 miliard mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej,

- zaledwie 1 proc. wody na świecie nadaje się do picia i nie jest uwięziony w lodzie.

Autor: Izabela Kostun
Na podstawie: mpwik.jaworzno.pl, unesco.pl, scholaris.edu.pl
Źródło: Wiadomości24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz