czwartek, 11 czerwca 2009

NIE dla G8 - Lecce 2009

W 2001 spotkanie G8 odbyło się w Genui. Były, zawieszone od praw cywilnych, dni przemocy, które nadal ciążą w naszej świadomości, razem z pamięcią i smutkiem po śmierci Carlo Giuliani.

Były również dni w których to „najwspanialsi tego świata” odkryli credo liberalnej globalizacji, jakby była to nowa uniwersalna religia.

Dzisiaj, jako „najpotężniejsi”, planują spotkać się w Lecce na światowym ekonomicznym szczycie G8. Porównując do obietnic z Genui, zauważamy że rzeczywistość jest zupełnie inna.
Są miliony bezrobotnych, firmy u szczytu bankructwa oraz coraz uboższa klasa średnia.

Profity globalizacji powiększyły szczelinę pomiędzy północną a południową częścią planety, pozwoliła na niewiarygodną manipulację na środowisku i publicznych dobrach (jak woda), narzucając politykę prywatyzacji. Profity globalizacji nie usunęły problemu głodu i pragnienia w świecie. Przeciwnie : każdego dnia tragedia ta zajmuje nową przestrzeń planety.

Nierówność oddziałuje na społeczną organizację: nierówność wzrostu wszędzie, bogactwo jest skoncentrowane w rękach garści ludzi, kiedy miliony i miliony zastanawiają się, czy jutro dostaną swoją wypłatę.

Co oni mogą powiedzieć światu? Ministrowie ekonomi i bankierzy w wielu przypadkach są właśnie tymi którzy przyczynili się do globalnego kryzysu. Ani G8, ani G20 nie może objąć władzy nad światem!

Pamiętając, deklaracje apele i wydarzenia które zaistniały w Seattle, ponownie nawołujemy- światowa polityka ekonomiczna musi się zmienić!! Nasza obawa oraz krytyka globalizacji okazała się całkowicie właściwa i usprawiedliwiona.

Podczas szczytu w Lecce, będziemy na placach i ulicach, by dyskutować na temat globalnego kryzysu, krytyką oraz nowatorskimi projektami, będziemy starali się znaleźć nowe ekonomiczne i społeczne modele w alternatywie dla katastrofalnej polityki gospodarczej „najpotężniejszych” krajów świata.

Dzisiaj, inny świat jest nie tylko możliwy ale konieczny. Dzisiaj jest konieczny, by słuchać powodów tych, którzy skupiają się na tworzeniu i ekspansji sieci komunikacyjnych, prosząc o radykalną zmianę globalnej polityki gospodarczej.

Wzywamy cywilne społeczeństwo, ruchy, stowarzyszenia, związki handlu i tych, którzy zgadzają się z tym manifestem żeby stworzyć drogę działania, której kulminacja nastąpi podczas konferencji o globalnym kryzysie oraz alternatywnej ekonomii.

Network NO G8 economy - Lecce – Italy

Więcej info na:

http://www.nog8lecce.org/home/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz