poniedziałek, 6 lipca 2009

Makeitfair.org - Europejska akcja nacisku na wielkie koncerny

Na stronie http://makeitfair.org/ organizowane są ogólnoeuropejskie akcje mailingowe skierowane do managerów korporacji elektronicznych. Główne przesłanie akcji to przede wszystkim żądanie wywarcia wpływów na kontrahentów z krajów rozwijających się w celu poprawy warunków pracy oraz płacy dla pracowników fabryk. Wśród postulatów pojawiają się również żądania ujawnienia konsumentom sieci kontrahentów i informacji o warunkach pracy we wszystkich ich zakładach.

Na stronie tej ruszyła również akcja MAKE IT GREEN, której celem jest wywarcie nacisku na te same korporacje w celu wprowadzenia przez nie przejrzystej polityki proekologicznej.

Projekt wspierany jest zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i Unię Europejską (pełna lista partnerów dostępna na stronie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz