sobota, 14 sierpnia 2010

[Wielka Brytania] - Neofaszystowska partia BNP na krawędzi bankructwa

Jak informują dziś angielskie Indymedia, na skutek rozrzutnej kampanii wyborczej i przegranej rozprawy z koncernem Unilever o bezprawne użycie należącego do korporacji znaku towarowego neofaszystowska partia BNP znalazła się na skraju bankructwa. Wszystko wskazuje na to, że już w ciągu najbliższych dwóch tygodni biura brytyjskich neofaszystów odwiedzi komornik.

Według przecieków, pochodzących z partii, tylko na potrzeby kampanii wyborczej do parlamentu partia zadłużyła się na ponad 92 tysiące funtów (i nie wprowadziła do Izby gmin żadnego kandydata). Koszty ugody z Unileverem opiewają na 170 tysięcy funtów, inne, przeterminowane już długi to kolejne 170 tysięcy. Wartość majątku partii szacowana jest przy tym na jedyne 65 tysięcy funtów.

Jak informuje internetowy magazyn Marketing Week UK: http://www.marketingweek.co.uk/sectors/industry/government-news/marmite-...
skrajnie prawicowa partia zgodziła się zapłacić grupie Unilever kwotę 170 tysięcy funtów za naruszenie jej praw do sloganu reklamowego i wizerunku pasty drożdżowej Marmite “Love it or hate it”, wykorzystanego bez zgody koncernu w wyborczych reklamówkach BNP.
Do podpisania ugody między neofaszystami a koncernem doszło, gdy ten złożył pozew o naruszenie własności intelektualnej w Sądzie Najwyższym w Londynie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz