wtorek, 10 sierpnia 2010

Pracownicy mają sposób na brak dostępu do informacji o zarobkach

za cia.bzzz.net

Pracodawcy zapisują często w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub regulaminie pracy zakaz rozpowszechniania informacji o wynagrodzeniu. Brak wiedzy o poziomie wynagrodzenia na poszukiwanym przez pracownika stanowisku w niekorzystny sposób wpływa na jego możliwości negocjacyjne.

Tajemnica wynagrodzenia, która jest pewnym kuriozalnym zwyczajem, który przyjął się m.in. w Polsce, jest zupełnie nieznana na Zachodzie, gdzie oferty pracy zawierają informację o wynagrodzeniu. W wielu krajach jawne są też tzw. "widełki" - najniższe i najwyższe wynagrodzenie na danym stanowisku.

Aby zaradzić asymetrii w dostępie do informacji o wynagrodzeniach, serwis http://www.jakapensja.pl wprowadził możliwość anonimowego komentowania ofert pracy w zakresie proponowanych tam zarobków. Użytkownicy mogą podzielić się tam swoją wiedzą o zarobkach oferowanych na danym stanowisku. Czasem są to pracownicy tej firmy, czasem osoby znające sytuację w branży.

W kodeksie pracy nie ma przepisu przewidującego kary za ujawnieni przez pracownika wysokości swojego wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia z winy pracownika, nie może zostać zastosowane wobec pracownika, który ujawnił wysokość swoich zarobków. Może się tak stać tylko w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a za takie trudno uznać ujawnienie informacji o wysokości swoich.

Zakaz ujawniania wysokości wynagrodzenia może być przez pracodawcę wprowadzony do umowy o pracę,
regulaminu pracy. W takim przypadku traktowany jest jako jeden z obowiązków pracowniczych. Przy odpowiednio ukształtowanych zapisach ujawnienie wynagrodzenia przez pracownika będzie stanowiło podstawę do rozwiązania stosunku pracy. Jednak nigdy jako rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz