piątek, 13 lipca 2012

Schronisko Nasza Szkapa

Podstawowym celem Fundacji jest ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Działalność Fundacji obejmuje także m.in.: wspieranie
działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa; działalność charytatywna; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie patologiom społecznym.

dajemy nadzieję tym, które ją straciły.
zranione przez człowieka - ponownie oswajamy.
zawracamy - wysłane w ostatnią drogę.
staramy się zmienić na lepsze
otaczający nas świat.
każde istnienie traktujemy indywidualnie.
nasza organizacja powstała, żeby pomagać tym,
które prosić o pomoc nie potrafią.
one tylko patrzą...
a w smutnych oczach odbija się ogrom okrucieństwa, jakie zgotował dla nich człowiek.
jesteśmy, by podarować im radość

Fundacja "Nasza Szkapa"
http://www.facebook.com/fundacjans
http://www.nasza-szkapa.idl.pl
Pomóż nam ratować zwierzęta
nr konta: 52 1020 2472 0000 6602 0184 8472
nr IBAN: PL52 102024720000660201848472
kod SWIFT (BIC Code): BPKOPLPW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz