niedziela, 7 sierpnia 2011

Obóz klimatyczny w Niemczech(koło polskiej granicy) rozpoczęty!


Climate and Energy Camp 2011 – Przeciwko CCS, na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i energetycznej suwerenności!

Kiedy i gdzie?

Climate and Energy Camp 2011 odbywa się od 7 do 14 sierpnia w miejscowości Jänschwalde/Janšojce w Brandemburgii, w okolicach Cottbus/Chóśebuz.

Czym jest Climate Camp?

Climate Camp jest przestrzenią współpracy, wymiany wiedzy i i dyskusji z jednej strony, lecz również przestrzenią praktycznego oporu i akcji bezpośrednich. W rezultacie każdy obóz jest polem doświadczalnym dla alternatywnych sposobów życia, opartych na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i oddolnej samoorganizacji. Pierwszy obóz, nazwany „Camp for Climate Action“ (Obóz Akcji Klimatycznej) odbył się w okolicach angielskiego miasta Drax. Następnie idea obozów przeniknęła do kontynentalnej Europy, kolejne obozy odbyły się w Belgii, Francji i na Ukrainie, jak również do Australii i Kanady.

Dlaczego Brandenburgia?

W tym roku zapadnie decyzja w sprawie wykorzystania w Niemczech nowej technologii CCS. Koncerny energetyczne używają wątpliwych argumentów na poparcie tezy, że CCS oznacza „czystą technologię węglową” by móc zachować dotychczasową strukturę produkcji energii opartą na wykorzystaniu węgla brunatnego, powodującego poważne szkody dla środowiska. W ciągu ostatnich dekad tylko w okolicy Lausitz z 136 wsi wysiedlono ponad 30 000 ludzi, by zrobić miejsce pod kolejne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Planowana rozbudowa odkrywki na złożu Jänschwalde-Nord spowoduje zniknięcie trzech kolejnych wsi: Kerkwitz, Grabko i Atterwasch. Co więcej, dalsze wykorzystanie węgla brunatnego jako źródła energii sprawia, że jeszcze trudniejsze staje się wprowadzenie, zdecentralizowanego, demokratycznego systemu produkcji energii opartego na źródłach odnawialnych. Czytaj nasz apel

Jak mogę się skontaktować?

Pisz na adres: info@lausitzcamp.info

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz