sobota, 10 sierpnia 2013

INNY ŚWIAT - 20 LAT!!!

Latem 1993 roku, światło dzienne ujrzał pierwszy numer fanzina pt

Inny Świat. Był to czas, gdy każdy chciał i mógł wydawać własne pismo

- muzyczne, polityczne, artystyczne, duchowe czy jakiekolwiek inne.

Inny Świat początkowo był zinem muzycznym, lecz z dużym zacięciem

społeczno-ekologiczno-politycznym… Był zinem, jakich ukazywało się

wówczas wiele. Dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące… W metropoliach,

miastach i miasteczkach. Zapewne również na wsiach… Próbę czasu,

przetrwały wyjątki. Nie wiem, czy w samym piśmie było (jest?) coś

wyjątkowego, czy to może kwestia ludzi, którzy pismo tworzą - ale wtedy

- w owym ‘93 roku, nigdy bym nie przypuszczał, iż „przygoda” o nazwie

INNY ŚWIAT trwać będzie aż 20 lat i nadal się nie kończyć…

Inny Świat dziś, to pismo anarchistyczne - może nie jedyne, ale z

pewnością jedno z niewielu, ukazujących się aktualnie w Polsce.

Jego anarchizm nie podlega łatwemu zaszufladkowaniu i nie stroni od

tematów drażliwych i kontrowersyjnych. Jest pismem anarchistycznym,

lecz otwartym również na inną tematykę czy punkty widzenia.

Anarchizm  Innego Świata, to anarchizm otwarty, bezdogmatyczny i

nonkonformistyczny. Być może jest to zaletą, a być może wadą pisma…

Jubileusze, przynajmniej te okrągłe, mają to do siebie, iż towarzyszą im

zazwyczaj jakieś huczne obchody. Tak jest więc i z 20-leciem  Innego

Świata! Tym razem, nie w rodzimym Mielcu, a w gościnnym Krakowie.

Dzięki pomocy ekipy związanej z  Kawiarnia Naukową, możemy

zaprosić wszystkich zainteresowanych na dwudniowe urodziny pisma.

Imprezę pełną muzyki, idei, buntu i zabawy. Poniższy program wyjaśni

wszystko…

W imieniu redakcji Innego Świata - JKK

KRAKÓW

Kawiarnia Naukowa

Kazimierz, ul. Dajwór 16 (nowa lokalizacja)

6. września 2013 r.

Godz. 19.00

Wjazd: 10 zł.

BENEFITOWY KONCERT Z KTÓREGO ZYSKI ZASILĄ

DALSZĄ I WCIĄŻ NIEPEWNĄ EGZYSTENCJĘ NASZEGO

ANARCHISTYCZNEGO PERIODYKU!

EYE FOR AN EYE

Pierwsza ligi polskiego hardcore/punka z Bielsko-Białej

NIHILIZZM

„Nie płaczemy po politykach!” - czyli grindcore/punk terrorist z Raciborza

CHLEB

Break punk, czerstwy choć świeży…  prosto ze stolicy kielecczyzny!

ZŁO KONIECZNE

Ostrawy hardcore/punk  z Krakowa

+ prawdopodobnie jeszcze coś… Info wkrótce.

Po koncercie hulanki i swawole do białego rana…

7. września 2013 r.

Godz. 15.00

Rafał Jakubowski -  Geneza i skutki neoliberalizmu w ujęciu

monetarystycznym  – w sferze ekonomii, gospodarki, nauki i edukacji,

kultury, psychologii i zagadnień społecznych czyli o wszechobecności

systemu neoliberalnego w życiu indywidualnym i społecznym,

w nawiązaniu do takich doktryn jak leseferyzm, neodarwinizm,

postmodernizm, konstruktywizm.

Rafał Qba Jakubowski - stały współpracownik Innego Świat pisujący pod

pseudonimem Powsinoga. Mieszkaniec Sudetów, działacz ekologiczny i

społeczny, kiedyś wydawca pisma Żaden.

Walka z neoliberalizmem w praktyce:

Occupy Chevron!

Spotkanie z mieszkańcami Żurawlowa na Zamojszczyźnie, którzy

od początku czerwca b.r. protestują przeciwko próbom rozpoczęcia,

przez międzynarodową korporacje energetyczną Chevron, odwiertów

do gazu łupkowego na ich terenie. W Żurawlowie protestują przede

wszystkim miejscowi rolnicy, ale mają również poparcie wśród działaczy

społecznych i ekologicznych w kraju i poza granicami. Na spotkaniu

opowiedzą, dlaczego postanowili zablokować działania korporacji na

swoim terenie oraz jakie formy przybiera ich walka.

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz filmu „Drill Baby Drill” autorstwa

Lecha Kowalskiego, znanego na całym świecie dokumentalisty polskiego

pochodzenia, obecnie na stałe mieszkającego we Francji. Film ten

ukazuje walkę z Chevronem prowadzona zarówno przez mieszkańców

Zamojszczyzny, jak i ich amerykańskich odpowiedników.

Chwila oddechu:

Występ  KRAKOWSKIEGO CHÓRU REWOLUCYJNEGO w

którego repertuarze znajdują się pieśni robotnicze, socjalistyczne i

anarchistyczne…

Anarchizm w teorii i praktyce…

Blaski i cienie rewolucyjnego syndykalizmu - spotkanie z dr Rafałem

Chwedorukiem, autorem książki Syndykalizm rewolucyjny. Antyliberalna

rewolta XX wieku.

Dr Rafał Chewdoruk - pracownik Instytutu Nauk Politycznych UW oraz

komentator polityczny. Autor wielu artykułów oraz książek:  Socjaliści

z solidarności w latach 1989-1993 (2004),  Ruchy i Myśl polityczna

syndykalizmu w Polsce (2011), Rewolucyjny syndykalizm. Antyliberalna

rewolta XX wieku (2013).

Krótkie wprowadzenie do historii Konspiracyjnych Komórek Ognia

W greckich więzieniach przetrzymywanych jest obecnie 10 członków

anarchistycznej organizacji partyzanckiej Konspiracyjne Komórki Ognia.

Od czasu Rewolty Grudniowej 2008 r. grupa ta przeprowadziła ok. 250

ataków zbrojnych na państwowe i kapitalistyczne obiekty. W tej chwili

władze prowadzą przeciwko nim 3 i 4 proces sądowy, a wyroki jakie

zapadły w dotychczasowych sięgają 25 lat kary pozbawienia wolności.

Podczas gdy ich kontynuatorzy prowadzą walkę na zewnątrz, uwięzieni

członkowie grupy rozwijają jej linię na terenie więzień, wszczynając

strajki głodowe, używając sali sądowej jako trybuny dla prezentowania

poglądów oraz odmawiając składania zeznań. Przygotowują także

tłumaczenia, publikacje i komunikaty w których wyjaśniają założenia

swoich działań oraz dyskutują sytuację i szanse współczesnego

anarchizmu.

Wystąpienie będzie połączone z „premierą" pierwszej polskiej

broszury o  Komórkach Ognia  (80 stron), będącej zbiorem listów i

komunikatów, napisanych przez  członków grupy oraz pozostałych

anarchistów oskarżonych w ich sprawie. Zawiera ona także komunikaty

solidarnościowe innych grup, towarzyszące atakom, przeprowadzanym

w solidarności z uwiezionymi członkami KKO.

O walce greckich anarchistów opowie jeden z redaktorów portalu

insurekcyjnego grecjawogniu.info

Po serii wykładów być może odbędą się jeszcze jakieś atrakcje

kulturalno-artystyczne… Stosowne informacje zostaną jeszcze podane…

A z całą pewnością ucztować będziemy do białego rana!!!

Przez dwa dni trwania imprezy będzie można nabyć starsze i nowsze

numery  Innego Świata oraz wiele innej prasy i literatury wolnościowej

czy jakieś gadżety związane z anarchizmem i nie tylko.

Będzie również można przekąsić coś smacznego oraz napić się napojów

chłodzących…

Zapraszamy wszystkich stałych i okazjonalnych czytelników  Innego

Świata, ludzi, którym nie obca jest walka z niegodziwym systemem oraz

tworzenie i propagowanie alternatyw wobec kapitalizmu oraz wszystkich

innych, którzy chcieliby wiedzieć coś więcej o anarchizmie (i nie tylko),

ale boją się zapytać!!!

Redakcja pisma anarchistycznego INNY ŚWIAT

oraz ekipa Kawiarni Naukowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz