sobota, 1 czerwca 2013

Nowy Kurier Syndykalistyczny

Po długiej przerwie ukazał się piąty numer pisma pracowniczego "Kurier Syndykalistyczny". Pismo ma lekko zmienioną formę, zwiększoną ilość stron i zwiększony nakład. Jest to darmowe pismo tworzone przez pracowników dla pracowników. Jesteśmy emigracją zarobkową pracującą na terytorium Wielkiej Brytanii, której bliskie są idee anarchosyndykalizmu i samoorganizacji pracowniczej.

Poprzez aktywny udział w walkach pracowniczych chcemy dotrzeć z naszymi ideami do polskojęzycznych imigrantów zarobkowych. Współpracujemy również z brytyjskimi organizacjami i związkami dążącymi do samorządności pracowniczej (Solidarity Federation, Industrial Workers Of The World). Jesteśmy przeciwnikami dzielenia ludzi ze względu na rasę czy naród, dlatego bliskie są nam idee internacjonalizmu. Zapraszamy wszystkich czytelników; zarówno ogranizacje jak i pojedyńcze osoby do bliższej współpracy – zarówno przy redagowaniu naszego pisma, jego kolportażu jak i na płaszczyźnie samych walk pracowniczych.

W numerze:
- Strajk generalny – czy na fali protestów odrodzi się ruch pracowniczy?
- Pamięci męczennika z Trowbridge
- Nielegalny Workfare
- Workmates – historia radykalnej działalności pracowników konserwujących trakcje londyńskiego metra
- Starbucks – czyli jak gigant biedaka udawał
- Baron związkowy okrada własnych członków
- Sektor informatyczny walczy!!
- Rene Slater – bohaterka numeru
- Przewodnik strajkującego
- Wzrost śmiertelności robotników budowlanych na umowach śmieciowych
- Zmarła Margaret Thatcher

Istnieje również blog, na którym oprócz tekstów z pisma, pojawiają się różne informacje dotyczące środowiska i sytuacji ruchu pracowniczego na Wyspach Brytyjskich: kuriersyndykalistyczny.wordpress.com

Kontakt na redakcję: kurier@hotmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz